เอ็ม.ที.พี.โพลีแซก

������������������������������������������������

กระสอบพลาสติกสาน ทุกขนาดตั้งแต่ หน้ากว้าง 12" จนถึง 40 "
มีทั้งทอแบบด้ายขาว และด้ายสีต่างๆ ตามต้องการ
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ