เอ็ม.ที.พี.โพลีแซก

��������������������������������������������������������������������������������� (���������������������������)

กระสอบเคลือบ พิมพ์เสมือนจริง (การ์เวียร์) ใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูง
สามารถพิมพ์ออกมาได้เสมือนจริง สวยงาม ทนทาน
กันน้ำ
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ